homelineover onslinecontact
 
background

aangenaam
Welkom bij Career Engineers. Dé HR partner voor werkgevers en werknemers.

De arbeidsmarkt is aan veel veranderingen onderhevig en deze voltrekken zich in een snel tempo. 

Career Engineers volgt deze ontwikkelingen op de voet en komt met loopbaanoplossingen die passen in deze tijd, zowel voor organisaties als voor individuen. We hebben niets 'kant en klaar' op de plank liggen maar zetten instrumenten en methodieken in die passen bij de vraag en de omstandigheden. We geloven sterk in een maatwerkaanpak want geen opdrachtgever is immers hetzelfde. 

Onze kernwaarden Ambitie, Aandacht en Accountability staan in ons werk centraal. We werken transparant, zijn origineel in onze aanpak én uitvoering en hebben een sterke focus op het resultaat.

Career Engineers is ervan overtuigd dat je actief met een loopbaan moet omgaan. Dit betekent continue werken aan instroom (werving en selectie), doorstroom (coaching) en uitstroom (outplacement).


volg ons
twitter Twitter


werving en selectie (instroom)coaching (doorstroom)outplacement (uitstroom)
thema's
arbeidsmobiliteit
arbeidsmobiliteitDe arbeidsmarkt is heftig in beweging door economische ontwikkelingen, innovatie, etc. 'Life time' employment wat veel Nederlanders de afgelopen deccennia ambieerden is verleden tijd. Organisaties en haar medewerkers zouden zich veel meer moeten bezig houden met arbeidsmobiliteit.

Lees verder...career engineering
career engineeringIndividueel
Centraal in onze aanpak staat ons traject van Career Engineering. Door middel van 3 face to face gesprekken, een E-assessment en verschillende analyses proberen we te achterhalen, wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Collectief
Om de prestaties van een hele organisatie te verbeteren kan Career Engineering worden ingezet voor diverse teams. Wij verdiepen ons dan vooraf in de organisatie, het team, de prestaties en de functieprofielen.

Lees verder...loopbaanontwikkeling
loopbaanontwikkelingIeder werkend mens krijgt in zijn werkzame leven te maken met loopbaanontwikkeling doordat de arbeidsmarkt hevig in beweging is, flexibilisering van arbeid een belangrijk issue is en 'langer doorwerken' de norm wordt.  Jezelf blijven ontwikkelen wordt hierdoor een vanzelfsprekendheid.

Lees verder...vrouwen naar de top
vrouwen naar de topCareer Engineers draagt de stichting Talent naar de Top een warm hart toe. Via het label Woman Executive zetten we ons specifiek in voor deze doelgroep.

Lees verder...het nieuwe werken
het nieuwe werkenCareer Engineers is een groot voorstander van het zogenaamde 'Nieuwe Werken'. Mensen meer ruimte geven om hun taken uit te voeren, sturen op output en laten groeien op basis van vertrouwen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Lees verder...spacer
 
footer